پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران - 20 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

http://kavirsell.sellfile.ir/

تاریخچه پیوند اعضاء از مرگ مغزی در ایران به قبل از انقلاب و حدود 50 سال پیش بر می گردد، همگام با توسعه چشمگیری که بعد از انقلاب در زمینه پیوند کلیه صورت گرفت، متخصصین و مسئولین برای ایجاد زمینه مناسب جهت پذیرش عمومی،کسب فتاوی و تصویب قوانین لازم جهت استفاده از اعضاء مبتلایان مرگ مغزی تلاش نمودند . همچنان که بعد از استفتاء از حضرت امام خمینی (ره ) و کسب اجازه و بنا بر فرمایش ایشان " بر فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال ٱن جایز است " بصورت موردی پیوندهای قلب ،کلیه وکبد مبتلایان مرگ مغزی در شیراز و بیمارستان های شریعتی، امام خمینی (ره ) و سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. 
همچنین در همان زمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فراهم آوری عضو از کادآور و پیوند کبد وکلیه که از سال 1372 توسط دکتر سید علی ملک حسینی آغاز گردیده بود با سرعت بیشتری به فعالیت خود ادامه داد. با تصویب آیین نامه اجرایی قانون " پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است " زمینه توسعه آن فراهم و در سال 1381 شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران طراحی و به تدریج اجزای آن در تهران و شهرستان ها شکل گرفت و در سال 1382 با اعلام آیین نامه در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی و تصویب قطعنامه هایی در رابطه با همکاری دانشگاه ها و ایجاد واحد شناسایی مرگ مغزی و واحدهای فراهم آوری اعضاء پیوندی ،زمینه برای توسعه کشوری و انسجام آن فراهم گردید.
در چهل و نهمین اجلاس روسای دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور قطعنامه " پیوند اعضا" به شماره ارد/ع/پ49/ق 12 و تاریخ 9/11/1382 به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
چهل و نهمین اجلاس روسای دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی پس از استماع گزارش، بحث و بررسی تشکیل گروه کاری :
1 – از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتظاردارد:
1 -1- برنامه مدون پایش و ارزشیابی عملکرد دانشگاه ها را تدوین و بر همکاری تمام وکمال سازمانهای های مرتبط تحت پوشش تاکید نماید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران است

برای دانلود کل پاورپوینت استثنایی خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران از لینک زیر استفاده کنید: